Siw Gudbrandsen

Siw Gudbrandsen

karriereveileder

Siw Gudbrandsen jobber ved Kongsberg karrieresenter som koordinator og karriereveileder.

Hun har en mastergrad i karriereveiledning fra Universitetet i Sørøst Norge, og lang erfaring med åveilede voksne med ulik bakgrunn og livssituasjon om arbeid og utdanning. Siw har vært bidragsyterfor bedrifter i nedbemannings- og omstillingsprosesser. Hun har ledet forskningsprosjektet på Kongsberg; Tidlig tilbud om karriereveiledning for sykemeldte.