Siw Lisbeth Karlsen

Siw Lisbeth Karlsen

Pedagog og leder småbarnskonsult

Siw er utdannet pedagog med div. videreutdanning og har 38 års erfaring fra arbeid med barnevernvern på ulikt nivå både i offentlig og privat sektor.

Hun har erfaring med veiledning til utallige familier, beredskapshjem og fosterfamilier og har i tillegg arbeidet med fagutvikling og organisasjonsutvikling.

I over 20 år har hun hatt kontakt med tilknytningsforskeren Patricia Crittenden og Family Relations Institute.

Hun er en av få i Norge som holder kurs i metoden Infant CARE-Index.

Siw er nå leder i eget firma Småbarnskonsult som bistår barnverntjenester og kompetansesentre, og hun er også fostermor for 2 barn.

Forelesningen bygger på teorigrunnlaget; Dynamisk modningsmodell for tilknytning og tilpasning (Dr. Patricia Crittenden m. fl.)