Steinar Holden

Steinar Holden

Leder syselsettingsutvalget

En ekspertgruppen utvalgt av departementet skal bla. gi en analyse på utviklingen, trender og sysselsetting avsærskilte grupper på arbeidsmarkedet. Gruppen skal foreslå mulige forbedringer og konsekvenser av målgruppen. Steinar Holden, leder for sysselsettingsutvalget vil presentere anbefalingene.