Stig Evensen

Stig Evensen

Leder Nav

Evensen har tidligere blant annet vært enhetsleder ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, seksjon for tidlig psykosebehandling ved Oslo universitetssykehus, og avdelingsleder for enhet for psykisk helse i Nesodden kommune. Evensen har en bachelor fra Høgskolen i Oslo & University of South Australia fra 2000 hvor han utdannet seg som ergoterapeut.

Videre har Evensen tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse (SEPREP) fra 2004, Master of Mental Health Sciences fra Flinders University of South Australia i 2006 og Master of Business Administration University of South Australia fra 2009.

I 2017 forsvarte Stig Evensen sin PhD (doktorgrad) ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet. Temaet for hans doktorgrad var "Vocational Rehabilitation for Individuals with Schizophrenia: The Societal Case".

Graden baseres på data fra helse- og velferdsregistre samt fra FoU-prosjektet "Jobbmestrende Oppfølging". Avhandlingen fokuserer på samfunnsnytten av arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser.