Tale Hellevik

Tale Hellevik

Forsker 1

Tale Hellevik er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningstema har blant annet dreid seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, unges etableringsfase, overføringer mellom generasjoner, eldre arbeidstakere og pensjonering, og betydningen av verdier og holdninger for atferd.