Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Professor

Thomas Nordahl er en norsk skoleforsker. Han er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.