Thorkild Hanghøj

Thorkild Hanghøj

Professor

Thorkild forsker i kryssningsfeltet mellom spill og læring - ofte gjennom å utvikle og bekrefte spillforløp i undervisningen. Hans forskning er basert på dialogiske perspektiver på spill og læring, der man både relaterer til bruk av spill i undervisningen, og hvordan barn utvikler leseferdigheter gjennom spill i deres fritid.