Torhild Kielland

Torhild Kielland

Rådgiver

Torhild Kielland er Rådgiver i Rusfeltets hovedorganisasjon. Kielland har 20 års erfaring fra ulike deler av rusfeltet etter at hun i 1995 var ferdig utdannet sosionom fra Norges Kommunal og Sosial Høyskole i Oslo. Hun har arbeidet 6 år ved Incognitoklinikken i Oslo, 8 år med rusarbeid i Ringsaker kommune og de 6 årene i Korus Øst. I Korus Øst har hun har deltatt i mange utviklingsprosjekter, bidratt i arbeid både for Helsedirektoratet og de mange kommuner innenfor Korus Øst sitt område. Hun har ledet arbeid med utvikling av veileder i bruk av tvang og jobbet med utvikling av musikkterapi i behandling. I tillegg en rekke ulike oppgaver som Korus Øst har fått i sine oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Hun har i tillegg arrangert og ledet en rekke små og store konferanser innenfor ulike temaer.