Trine Monica Myrvold

Trine Monica Myrvold

Statsviter og forsker II

Trine Myrvold er statsviter og forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.

Trine har særlig forsket på kommunal organisering, kommunale tjenester og styringslinjen mellom stat og kommune. Hun har også ledet en rekke evalueringer av store statlige programmer rettet mot kommunesektoren.