Trude Arnesen og Tine Hilsen Eggen

Trude Arnesen og Tine Hilsen Eggen

Vernepleiere

Trude Arnesen, 40 91 67 64. Utdannet vernepleier. Jobbet i NAV siden 2009 (tidligere jobbet på sosialkontoret siden 2007). Jeg er veileder i ungdomsteam. Følger opp brukere i alderen 25-29 år. Hovedsakelig ungdom som søker om sosialhjelp.

Tine Hilsen Eggen, 48 16 43 11. Utdannet vernepleier/Master i klinisk helsearbeid/klinisk spesialist i kognitiv terapi. Avdelingsleder ved Rask Psykisk Helsehjelp Modum kommune og Sigdal kommune. Jobbet ved Rask Psykisk Helsehjelp siden oppstart i 2013, hvor Modum var en av 12 pilotkommuner. Vært med i arbeidsgruppen til Vendepunktet fra start, og har sammen med Trude vært koordinator på alle kursene som er gjennomført.