Trude Havik

Trude Havik

Førsteamanuensis, PHD, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Trude Havik har i sin doktorgrad undersøkt hvordan forhold ved skolen påvirker skolevegring blant elever fra 6. til 10. klasse.