Trude M Johansen

Trude M Johansen

Erfaringsrepresentant

Trude er 64 år og fikk Alzheimer diagnosen i 2019