Truls Torvik

Truls Torvik

Prosjektleder

Truls Torvik er prosjektleder i Våg-prosjektet. Han er utdannet fra NTNU med en mastergrad innen idrettsvitenskap med fordypning i motivasjon, atferdsendring og e-helse. Han har tidligere jobbet med rehabilitering hos Unicare Helsefort.