Ulf Andersen

Ulf Andersen

Statistikksjef i Nav

Ulf Andersen er Leder for statistikkseksjonen i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)