Vigdis Sveinsdottir

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II

Forsker innenfor (psykisk) helse og arbeidsliv, i forskningsgruppen. Vigdis har hatt hovedfokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv, og leder NORCE sin satsning på Ungt utenforskap.

Hennes PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. I ettertid har hun jobbet med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.