Rolf Øistein Barman-Jenssen

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Konferansier

Konferansier til neste år i Tromsø er Rolf Øistein Barmann -Jenssen. Han enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.