Søkeresultater

Når jobben blir for mye

Å jobbe med mennesker er svært meningsfullt, men kan også være belastende og utmattende. Det kan gå ut over karrierehelsa. Å ta innover seg andre menneskers utfordringer og problemer gjør noe med oss. Når jobben blir for mye, hva gjør man da? Dette kurset vil gi deg noen verktøy: Tidlig intervensjonsarbeid og forebygging mot sykefravær, utmattelse, stress og belastningsskader hos deg og personalet. Kursholderne vil også se på temaer knyttet til fremtiden arbeidsliv, om hvordan betydningen av kunstig intelligens (KI) og organisering av team- og arbeidshverdagen vil virke inn på balansen mellom jobb og fritid.

www.konferanseplassen.no/arrangementer/ta-pulsen-pa-karrierehelsa-sammen-skaper-vi-morgendagens-baerekraftige-arbeidsliv

Demens og aktivitet

En landskonferanse om demens og aktivitet. Hvordan kan vi skreddersy tilbud som bidrar til selvstendighet. Fremmer samfunnsdeltakelse og livsglede? Konferansen vil presentere nytenkning innen aktivitetstilbud og pårørendesamarbeid.

www.konferanseplassen.no/arrangementer/demens-2024

Bomestring

Mange har utfordringer med å mestre sine boforhold. Er det selve boformen som er uegnet, eller mangel på rett hjelp, oppfølging og bistand til å mestre boforholdet? Konferansen vil presentere metoder og verktøy om hvordan ivareta beboeren, finne egnet bosituasjon og hvordan skape stabilitet.

www.konferanseplassen.no/arrangementer/bomestring

Integreringskonferansen "Livsmestring i et nytt land"

Hva skal til for at flyktninger og innvandrere blir integrert i Norge, bli mer uavhengig og klarer seg selv? Konferansen vil presentere endringer i lovverket som skal gi en bedre tilpasning i introduksjonsprogrammet, hvordan innvandrere og flyktninger får et sterkere fotfeste i arbeidsmarkedet, karriereveiledning, og flyktningers psykiske helse i et livsmestringsperspektiv.

www.konferanseplassen.no/arrangementer/innvandring-og-arbeid

Jobbmestring for flyktninger og innvandrere

Hva skal til for at flyktninger får en jobb i Norge? Hvilke muligheter eller barrierer er det for innvandrere på arbeidsmarkedet? Konferansen vil presentere verktøy og metoder for økt sysselsetting, flerkulturell karriereveiledning, og jobbmuligheter gjennom individuell jobbstøtte.

www.konferanseplassen.no/arrangementer/jobbmestring-for-flyktninger