Integreringskonferansen 2024

I samarbeid med:
Event Partners:

Hva skal til for å bli integrert i Norge, hvordan passe inn og passe til? Midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger: Hva betyr det usikre tidsperspektivet for oss? Ungdomskriminaliteten vokser, er dette et integreringsproblem?Arbeidsplassen som arena for god integrering og flyktningers psykiske helse er noen av temaer på konferansen.

Starter
2
.
December
2024
Event start:
December 2, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

"Passe inn og passe til"

2
.
December
Dec 2
9:30
10:30

Det knytter seg mange fordommer til flykningers muligheter for god integrering i Norge. Er det det fremmedartede navnet, språket, kompetansen, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion eller hodeplagg som er utfordringen her eller andre momenter som vektlegges? Ulike forventninger of fordommer hos arbeidsgiver og arbeidssøkeren kan skape misforståelser i et møte med arbeidsmarkedet. Hvordan forbereder man seg til et slikt møte for å fremme muligheten for en jobb?

Vi inviterer til en åpningsdebatt rundt tema om hva som skal til for å "passe inn og passe til"

Midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger: Hva betyr det usikre tidsperspektivet?

2
.
December
Dec 2
10:45
11:30

Norske kommuner gjør et krevende arbeid med bosetting og integrering av et stort antall flyktninger fra Ukraina. Bosetting innebærer at kommunen må sørge for introduksjonsprogram, bolig og kommunale tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester til flyktningene. Flyktningene som kommer har midlertidig kollektiv beskyttelse. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold. I mars 2025 vil den midlertidige kollektive beskyttelsen i Europa ha nådd maksimalt tidsrom på tre år.

Usikkerheten rundt tidsperspektivet for flyktningene er en utfordring for kommunene: skal de oppskalere tjenestene og ansette nye personer, eller? Hva skjer da hvis krigen tar slutt og flyktningene reiser hjem?

Lunsj Integreringskonferansen

2
.
December
Dec 2
11:30
12:30

Ungdomskriminaliteten vokser - er dette et integreringsproblem?

2
.
December
Dec 2
12:30
13:15

Ungdomskriminalitet vokser og henger ofte sammen med utenforskap og vanskelige oppvekstvilkår, uavhengig av etnisk bakgrunn. Men er dårlig integrering også en del av dette bildet? I så fall, på hvilken måte da? 

Foredragsholderen er ansatt i Tankesmien Agenda. Hans sine primære fagområder er innvandring, integrering, demokrati og ekstremisme. Han har blant annet jobbet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold).

Dette er ukrainske flyktningers opplevelse med integreringen i Norge

2
.
December
Dec 2
13:30
14:15

Ukrainske flyktninger har en historie å fortelle oss. Hvilken opplevelse har de av integreringen i Norge? NIBR ved OsloMet gjennomfører nå en forskning på området finansiert av IMDI. Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ukrainske flyktningers erfaringer og opplevelser om deres integreringsløp i Norge, gjennom å undersøke ulike faser av bosettings- og integreringsprosessen. Problemstillinger man søker svar på er følgende:

1. Hvordan opplever ukrainske flyktninger mottak, bosetting og integrering i Norge?

2. Hva er førstelinjetjenesten sine vurderinger av utfordringene og mulighetene knyttet til mottak, bosetting og integrering av ukrainske flyktninger?

3. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom vurderingene og perspektivene til de ukrainske flyktningene og de fra førstelinjetjenesten, og hva er de viktigste utfordringer og dilemmaer?

Vinner av bosetting- og Integreringsprisen 2024

2
.
December
Dec 2
14:30
15:00

Vi inviterer vinner av Bosettings- og integreringsprisen 2024 til konferansen. Hvert år deler IMDI ut en oppmerksomhet til en kommune som har vist til et spesialt godt arbeid innen dette feltet. Kriterier for prisen er:

  • En kommune som vise til gode resultater for tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet
  • Tilpasser og samarbeider om innhold i introduksjonsprogrammet i tråd med den enkeltes behov
  • Viser engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, og bosetter i tråd med myndighetenes anmodning
  • Jobber aktivt med utvikling av gode tiltak for å fremme bosetting og kvalifisering

Min skyld - En historie om frigjøring

2
.
December
Dec 2
15:15
16:30

Få med deg dagens avslutning med forfatter, politiker og foredragsholder, Abid Raja. Et åpenhjertig innblikk i hans turbulente historie og hans mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap. Raja forteller om hvordan han måtte skjule smertene og handikappet han ble født med, skjule seg for volden og mobbingen – og for kjærligheten til den han elsker.

Abid Raja med sin familie innvandret til Norge tidlig på 70.- tallet fra Pakistan. Hans bakgrunn har siden ungdomsårene vært en viktig drivkraft for hans engasjement på områder som integrering og innvandrernes kår i Norge. I 2008 ga Abid Raja ut en selvbiografi hvor han tok et oppgjør med kulturelle og religiøse temaer som religiøs fundamentalisme, rasisme, arrangerte ekteskap, undertrykking av kvinner, barneoppdragelse og utfordringer som knytter seg til å være muslim i Norge. Abid Raja mottak fritt ord- prisen i 2020

Flyktningers psykiske helse

3
.
December
Dec 3
9:00
10:00

Hvordan går det med flyktninger etter ankomst? Hvordan kan vi på best mulig måte ta imot og behandle flyktninger?Flyktninger har en krevende vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine framtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida.

Mer informasjon kommer

Prosjektet "psykt bra mangfold"

3
.
December
Dec 3
10:15
11:00

Fontenehus er en arbeidsrettet lavterskeltilbud for mennesker som lever med psykiske utfordringer, men har sett behovet for en større kunnskap for at mennesker med flyktning eller innvandrerbakgrunn kan bli mer inkludert i felleskapet. Dette var bakgrunnen for at samarbeidsprosjektet "Psykt bra mangfold" ble realisert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fontenehuset og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI som ble avsluttet høsten 2023.

Målet med prosjektet var å identifisere og møte behovene for psykososialt støtte, utvide sosial nettverk og bidra til overganger til arbeid eller utdanning for mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn.

Tidspunkt

Date

2
.
December
3
.
December
2024
Dec 2
December 3, 2024

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Psykisk helse
Helse og omsorg
Arbeid og velferd
Diverse
No items found.

Abid Raja

Politiker, advokat og foredragsholder

Les mer

Sylo Taraku

Forfatter og foredragsholder

Les mer

Oleksandra Deineko

Forsker II

Les mer

Anne Hellum

Fagansvarlig Fontenehus

Les mer

Jon Rogstad

Professor og Sosiolog

Les mer

Oppdag mer

︁
Heldigital konferanse

Ung velferd og psykisk helse

12
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
12
.
June
2024
︁
Heldigital konferanse

Skolevegringskonferansen 2024

20
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
20
.
June
2024
︁
Digital event

Vold og trusler i skolen

11
.
October
2024
︁
Heldigitalt kurs
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen

31
.
October
2024
︁
Clarion Hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2025
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

28
.
November
2024
︁
Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2024

2
.
December
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2024