Fosterhjemskonferansen

I samarbeid med:
Event Partners:

Har fosterhjemsfamilien tilstrekkelig med kunnskap om tilknytning og overlevelsestrategier? Hva sier loven om grensesetting og tvang ovenfor barn i fosterhjemmene? Hva skal til for at barn i hjemmet blir lyttet til, forstått og tatt vare på? Konferansen vil presentere flere gode tiltak for fosterforeldre for å skape et godt, forutsigbart og trygt hjem for barna.

Starter
31
.
October
2024
Event start:
October 31, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Kompetanse i forhold til tilknytning og overlevelsestrategier hos barn

31
.
October
Oct 31
10:00
11:45

Har fosterhjemsfamilien tilstrekkelig med kunnskap om tilknytning og ulike former for overlevelsesstrategier hos barn? Dette er viktig i forhold til å forstå barna og møte de ut fra deres perspektiver. Dr. Philos; Kari Killén vil i dette foredraget gi oss mer innsikt og kunnskap disse viktig områdene. Foredragene er delt inn i 2. deler:

Del 1 Tilknytning og kompenserende tilknytning

Fosterforeldre kan ha en krevende rolle. Mange av barn i fosterhjem kan ha en utrygg tilknytning. Med kunnskap om barns utrygge tilknytningsmønstre vil fosterforeldre være bedre rustet til å ta bedre vare på dem. Det betyr i praksis at ved deres atferd overfor barna vil dette vektlegge atferd som gir barna trygghet.

Del 2. Ulike former for overlevelsestrategier og hvordan man forholder seg til dette.

Barn som har hatt vanskelige liv utvikler overlevelsesstrategier som et kan være vanskelig å forholde seg til. Med kunnskap om disse strategiene kan fosterforeldre utvikle relasjonskompetanse som er den viktigste kompetanse fosterforeldre kan ha.

"Ingenting kommer av seg selv"

31
.
October
Oct 31
12:00
13:00

Gjennom 3 barns historier vil foredraget reflektere rundt ulike sider ved kontakt mellom barn og foreldre etter fosterhjemsplassering. Etter loven har barn og foreldre har rett til samvær og kontakt med hverandre, hvis ikke da noe annet er bestemt.

Siw Lisbeth Karlsen og Bente Grøtte har til sammen over 50 års erfaringfra arbeid med barn og familier, fortrinnsvis barnevern. De har på ulikt vis vært engasjert i fosterhjemsarbeid, og har erfart viktigheten av at alle involverte tilføres kunnskap, støtte og motivasjon for å bidra til gode møter mellom barnet og barnets foreldre.

Lunsj

31
.
October
Oct 31
13:00
14:00

"Ingenting kommer av seg selv"

31
.
October
Oct 31
14:00
14:30

Fortsettelses av foredraget etter lunsj.

Familieråd; Barnets medvirkning i praksis!

31
.
October
Oct 31
14:45
15:30

Etter barnevernloven skal man jobbe ut ifra hva som er til«barnets beste". Hvordan legger vi da til rette for at barnet opplever medvirkning i saker som angår dem? Barnets rett til å bli hørt gjelder i alle faser av en barnevernssak, også når de bor i fosterhjem.

I familieråd samles nettverk og familien rundt barnet for å finne de gode løsningene sammen. Denne metoden oppleves for mange som en trygg arena hvor misforståelser; uenigheter og løsninger kommer frem i fellesskap.

Foredragsholder har arbeidet flere tiår innen barnevern ogpsykisk helse. Hennes erfaring med å jobbe med mennesker i krise tilsier at det ofte handler om dårlig kommunikasjon, misforståelser og pågående uenigheter. Det er mange problemstillinger som kan finne sin løsning i fellesskap hvor barnets medvirkning står sentralt.

Foredragsholder har gjennomført en studie av 9. barnevernledere, der de fortalte om sine opplevelser og vurderinger av familieråd, både i forhold til implementering av metodikken og bruken av familieråd i egen tjeneste.

Belastningsmestring: Å stå i belastning over tid

31
.
October
Oct 31
15:45
16:45

Å arbeide med og for barn er utviklende, i perioder også belastende. I avslutningsfordraget snakker Psykolog Trygve Børve om belastningsmestring med vekt på forståelse og håndtering av emosjonell belastning knyttet til arbeid med barn og voksne.  

Trygve er en av grunnleggerne av KiB (kurs i belastningsmestring) som benyttes over hele landet. Han er en anerkjent og erfaren kliniker og foredragsholder. Trygve er opptatt av og underviser i tema knyttet til belastning og belastningshåndtering, nevrobiologisk forståelse av omsorgssvikt og traumatisering. Han har i mange år jobbet med barn som av ulike grunner ikke kan bo hos biologiske foreldre som veileder og behandler.  

Utbredt bruk av tvang i norske fosterhjem - barn mellom barken og veden

1
.
November
Nov 1
9:00
9:45

Rapport om grensesetting og bruk av tvang ovenfor barn i fosterhjem skaper bekymringer. Foredraget vil gi oss en gjennomgang av rapporten, og tegne et bilde av hvordan tvang og makt praktiseres, oppleves og forstås av både fosterforeldre, fosterbarn, tilsynsførere, barnevernstjenester i vedtakskommuner, omsorgskommuner og hos Statsforvalteren. Rapporten er utarbeidet av Nordlandsforskning i samarbeid med blant annet Marius Storvik fra Det juridiske fakultet ved UiT. Storvik vil gjøre rapporten forståelig ved å presentere:

- Erfaringene til fosterbarn, tilsynsførere, fosterforeldre, barnevernstjenester og statsforvaltere.

- Systemet for rådgivning, veiledning, tilsyn og kontroll ikke er tilfredsstillende. Hva mangler?

- Den systematiske blindsonen som etterlater det til flaks og godhet om fosterbarn behandles rett.

Målet med foredraget her er å belyse både utfordringene og de positive aspektene ved dagens praksis, og vektlegge behovet for bedre støttesystemer for fosterhjem."

Når vi ikke vet hva som er lov å gjøre - kan jussen hjelpe?

1
.
November
Nov 1
10:00
10:45

Rapporter har vist at alle instansene er usikre på den rettslige reguleringen av tvang og makt i fosterhjem. Verken barnevernstjenestene, statsforvalterne eller tilsynsførerne har kunnskap og er trygge på hva som er lov og hva som ikke er lov. Gråsonene som oppstår, skaper ulike praksiser mellom fosterhjem for hvilken tvang og makt som kan brukes i utfordrende situasjoner.

Dette foredraget klargjøre gjeldende jussen for bruk av tvang og makt i fosterhjem. I tillegg til fastlegge jussen, vil man også vise til hvordan dagens rettslige regulering bidrar til at fosterforeldre og tilsynsinstansene må velge mellom systematisk å bryte loven eller å systematisk utsette fosterbarn for omsorgssvikt.

Barn og traumer med hovedfokus på regulering

1
.
November
Nov 1
11:00
11:45

Barn og traumer med hovedfokus på regulering er et svært relevant tema for å kunne forstå barn som er utsatt for omsorgssvikt eller andre traumatiske hendelser. Det er mye kunnskap om barn og traumer. Foredragsholderne ønsker å holde søkelys på hvordan man skal møte barna i hverdagen for å få regulert stress og få tilbake tryggheten. Innlegget vil legge vekt på et praksisnært innlegg til temaet.

Solid - Dette er verktøyet fosterforeldrene trenger!

1
.
November
Nov 1
12:00
13:00

Opplæringsprogrammet SOLID skal gi fosterforeldre større trygghet til å stå i oppdraget og barna et tryggere fosterhjem. Solid sikrer at alle fosterforeldre får opplæring i tråd med en ny og bedre nasjonal standard. Men Solid er mer enn én opplæring. Kort sagt skal det gi fosterforeldrene verktøyet til kunnskap å forstå og ferdigheter til å handle. Opplæringen skjer gjennom flere viktige moduler. Få med deg en grundig gjennomgang av opplæringen. Vi gir god tid til å stille spørsmål i etterkant av foredraget.

Konferansen avsluttes med lunsj

1
.
November
Nov 1
13:00
14:00

Tidspunkt

Date

31
.
October
1
.
November
2024
Oct 31
November 1, 2024

Sted

LoCation

Clarion Hotel Oslo Airport

Konferansier

Marit Tørstad

Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

Kategorier

Categories

Helse og omsorg
Psykisk helse

Fysisk deltakelse:

Uten overnatting 1000,-

Med overnatting 2000,-

Inkludert:

Lunsj alle dager, konferansebillett, goodiebag, Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Digitale priser:

Enkeltbillett digital deltakelse 1000,-

Gruppepriser:

Inntil 5 deltakere 5000,-

Inntil 10 deltakere9000,-

Inntil 15 deltakere 13.000,-

Inkludert:

Tilgang til stream av alle foredrag og eventer under konferansen, Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

No items found.

Kari Killén

Dr.Philos

Les mer

Marius Storvik

Førsteamanuensis, jurist

Les mer

Trygve Børve

Psykolog

Les mer

Margrethe Berglyd

Avdelingsleder

Les mer

Siw Lisbeth Karlsen og Bente Grøtte

Pedagog og familieterapeut

Les mer

Nina Kristin Nilsen

klinisk barnevernspedagog

Les mer

Mona Iren Malmedal

Seniorrådgiver

Les mer

Eline Haugen Moen

Barnevernspedagog, psykiskhelse

Les mer

Oppdag mer