Skolevegringskonferansen

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan finner eleven tilbake til skolen? Ny lov og plikt til å følge opp skolevegring, hva betyr dette i praksis? Lytt til foreldrenes historie med ufrivillig skolefravær. Konferansen vil i tillegg presentere kartlegging, årsaker og tiltak mot bekymringsfullt skolefravær og hvordan vi kan samarbeide som lag rundt eleven for å lykkes.

Starter
2
.
December
2024
Event start:
December 2, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Plikt til å følge opp skolefravær - Hva betyr dette i praksis?

2
.
December
Dec 2
10:15
12:00

I ny opplæringslov fra 1. august innføres en plikt til kommunene og fylkeskommunene om å følge opp elever med fravær fra opplæringen. Hva betyr dette i praksis? Trude Havik vil i dette innlegget ha redegjøre for hva som må gjøres når skolefravær er identifisert som en begynnende utfordring. Undersøkelsesfasen er sentral for hvilke tiltak som bør iverksettes.

Trude Havik har doktorgrad i skolevegring og undersøkt hvordan forhold ved skolen påvirker skolevegring blant elever fra 6. til 10. klasse

Kunnskapsoversikt over høyt fravær i skolen - Og tiltakene for å reduserer den.

2
.
December
Dec 2
12:15
13:00

Fafo har gjennomført en kunnskapsoversikt over høyt fravær i skolen. Oversikten vil si noe om årsaker til høyt fravær, fraværets utbredelse og endring over tid, og om tiltak som fungerer når det gjelder å redusere fravær.

Momenter å trekke fram:

1. Årsaker til bekymringsfullt fravær?

2. Hvordan er utbredelsen av høyt fravær i Norge?

3. Hva sier forskningen om tiltak for å reduserer fraværet?

4. Hvilke begreper brukes på feltet og hva oppfattes som årsaker til fraværet?

Lunsj skolevegring

2
.
December
Dec 2
13:00
14:00

Veien tilbake til skolen

2
.
December
Dec 2
14:00
15:00

Familier som er rammet av skolevegring har en historie å fortelle. Hva er årsaken til at dette skjer og hvordan stiller skolen opp når problemet har oppstått. Få med deg historiene fra pårørende om "fallgruver" og feilvalg, men også hva førte til en endring her? Hva bidro til at barnet fant veien tilbake til skolen? Hvilken hjelp fungerte og hva burde vi vært foruten?

"INGENSTEDSØYA" Therese Aasvik er forfatter og hennes femte roman Ingenstedsøya handler om ufrivillig skolefravær og fortvilelsen foreldre kan oppleve når barn isolerer seg. Therese har selv en datter som har slitt med sosial angst og ufrivillig skolefravær i mange år. Hun vil lese fra romanen, fortelle litt om egne erfaringer og om prosessen med boka, som er kritikerrost og har fått mye oppmerksomhet.

Fra ufrivillig skolevegring til fullført videregående skole. Få med deg historien om barnets vei tilbake til skolen. En gripende historie om familiens opplevelse av samarbeidet med skolen. Hvordan opplevde familien dialgoen med skolen og hva bidro til en positiv endring?. Mor og barnevernspedagog, Lene Holmsen vil dele sin historie.

Slik fremmer vi skolenærvær for elever med autisme

2
.
December
Dec 2
15:15
16:15

Behovet for spesialundervisning øker i skolene i dag og stiller høye krav til personalet. Flere av elevene har nevropsykiatriske diagnoser som autisme. Hvordan kan skolen møte denne elevgruppen på best mulig måte?

Autisme er preget av kognitive kjerneområder som er avgjørende for funksjonen til den det gjelder. En dypere forståelse av disse utfordringene legger til rette for en bedre tilpasset oppfølging av eleven med autisme. Foredraget vil fokusere på tre områder som er viktige for hvordan mennesker med autisme oppfatter og tolker omverdenen sin. Foredragsholder vil presentere konkrete verktøy og tiltak som fungere i skolemiljøet.

Når barnet faller mellom flere stoler - bygg en benk!

3
.
December
Dec 3
9:00
9:45

Hva gjør man når barnet faller mellom flere instanser og får ikke hjelp? Da må vi bygge et lag rundt barnet og koordinere innsatsen. Nøkkelen til suksess når barn, unge og familier strever, er godt samarbeid mellom alle involverte tjenester. Hvordan kan vi jobbe best mulig sammen, og få til en koordinert og effektiv innsats?  

Årets konferansier, Marit Tørstad er en kjent foredragsholder innen området. Hun er utdannet klinisk pedagog og familieterapeut. Har blant annet arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP), Helsedirektoratet, samt fra tjenesteutvikling knyttet til tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i kommunen. Marit fokuserer i sin veiledning og sine foredrag på helhetlig forståelse, praktiske aspekter og konkrete råd.

Kommuneledelse i forhold til skolefravær - Hvordan gjør vi dette?

3
.
December
Dec 3
10:00
10:30

Hvordan arbeider Lillestrøm kommunes ledelse for at alle barn og unge skal være på skolen i Lillestrøm, Norges 9. største kommune? Få med deg et praksisnært foredrag om ledelse i forhold til skolefravær.

Dagfinn Cock er direktør for oppvekst i Lillestrøm Kommune.

En skole for de "brysomme"

3
.
December
Dec 3
10:45
11:30

Hvordan kan man sikre at alle elever på skolen er inkludert og får undervisning - også de mest utsatte? Källbrinkskolen utenfor Stockholm mener de har løsningen.

Skolen har de siste årene videreutviklet staben med fokus på NPF, ADHD, Eksplosive barn og lavaffektiv tilnærming. Tidligere rektor ved skolen; Elinor Tonner og personalet ved skolen har snudd om på måten man driver tilpasset undervisning på for disse gruppene med elver. Mange skoler i Sverige og Norge har søkt inspirasjon i deres måte å arbeide på. Hun foreleser over hela Sverige om hvordan man kan skape en skole for alle og hvordan man planlegger for de som trenger det lille ekstra.

Lunsj skolevegring

3
.
December
Dec 3
11:30
12:30

Hør barnets egen stemme om skolevegring og familiesamarbeid

3
.
December
Dec 3
12:30
13:30

Når voksne blir bekymret for barn og vil hjelpe. Hva er da viktig sett fra barnets perspektiv? Slik at hjelpen skal bli trygg og nyttig? Hvordan kan voksne snakke med og samarbeide med barn som har mye fravær på skolen uten å finne ut hva fraværet handler om?

"Kan voksne fortelle det vi sier, videre til andre voksne, uten å si fra til oss først? Hvordan kan vi fortelle noe til voksne når vi ikke vet hva de voksne gjør med det vi forteller? Hvordankan vi si det viktige, når vi ikke vet nok om hva de voksne skal bestemme? Hva menes med at noe skal bestemmes til barnets beste, som det skrives over alt?Hva slags betydning skal det vi mener, ha i dette?"

Få med deg barnas egen kunnskap på konferansen på Gardermoen. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har det siste tiåret systematisk hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan systemene oppleves for dem - og hvordan de burde være. På konferansen deler proffer erfaringer og gir råd.

Forendraget er ikke bekreftet ennå

Tidspunkt

Date

2
.
December
3
.
December
2024
Dec 2
December 3, 2024

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Marit Tørstad

Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
No items found.

Trude Havik

Førsteamanuensis, PHD, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Les mer

Dagfinn Cock

Direktør Oppvekst

Les mer

Therese Aasvik

Pårørende og forfatter

Les mer

Malin Khoso

Psykolog og psykoterapeut

Les mer

Forandringsfabrikken

Proffene

Les mer

Oppdag mer

︁
Heldigital konferanse

Ung velferd og psykisk helse

12
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
12
.
June
2024
︁
Heldigital konferanse

Skolevegringskonferansen 2024

20
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
20
.
June
2024
︁
Digital event

Vold og trusler i skolen

11
.
October
2024
︁
Heldigitalt kurs
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen

31
.
October
2024
︁
Clarion Hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2025
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

28
.
November
2024
︁
Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2024

2
.
December
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2024