Barnevernkonferansen

I samarbeid med:
Event Partners:
Trøndelag Barnevernsamband
Trøndelag Barnevernsamband

En nasjonal barnevernkonferanse om barn, ungdom og psykiske helse. De som mottar hjelp fra barnevernet har en høyere forekomst av psykiske vansker enn andre barn og unge. Dette utfordrer det samlede hjelpeapparatet. Hvordan kan vi rette framtidige tiltak mot barn og unge som er mer tilpasset deres psykiske helse? Konferansen vil presentere hvordan vi ivaretar barn og de unges psykiske helse; tidlig innsats og omsorgssvikt, overgrep og ungt utenforskap, tverrfaglig samarbeid og de unges egne erfaringer.

Starter
1
.
June
2023
Event start:
June 1, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Åpning av barnevernkonferansen

1
.
June
Jun 1
9:30
9:50

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe åpner konferansen i Juni. Statsråden har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Psykisk helse starter i svangerskapet

1
.
June
Jun 1
10:00
10:40

Forskningen viser at de to første leveårene legger et svært viktig grunnlag for barnets utvikling og helse senere i livet. Tidlige barndomstraumer kan gi alvorlige helsekonsekvenser på kort og lang sikt.

Foredraget vil gi deg noen eksempler på hvor galt det kan gå om barnet og foreldrene ikke får riktig hjelp til riktig tid. Samtidig vil de også si noe hvordan begynnende skjevutvikling hos små barn kan rettes opp, gjerne i form av støtte og hjelp til foreldre allerede før barnet er født eller i de første sensitive levemåneder og år.

Ann Turid Hallem og Anne Margrethe Rostad har begge i mange år jobbet med målgruppa sped- og småbarn. Begge jobber i dag ved Blå Kors familiesenter, Aglo. Senter for foreldre og barn har som oppgave å utrede omsorgssituasjon og jobbe med omsorgsendrende tiltak, hovedsakelig for målgruppen 0-6 år. I tillegg har de lang fartstid fra generelt barnevernsarbeid.

Barndommen varer i generasjoner - del 1

1
.
June
Jun 1
11:00
11:40

Barndommen varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner. Barn som utsettes for omsorgssvikt, rammes ofte av psykiske problemer og atferdsproblemer. Kari Killén vil i sitt foredrag legge vekt på følgende områder:

Tidlig innsats; viktig å gi foreldrene hjelp før de kommer til kort.

Hva kan gjøres for å forebygge omsorgssvikt?

Kari vil i foredraget knytte sammen teori og praksis, samt formidle kunnskap og arbeidsmetoder som vil være nyttig for alle faggrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnas liv.

Kari Killén er dr.philos,  sosionom, og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring). Hun har forsket på omsorgssvikt siden 1960 tallet. Hun har i mange år undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt.

Barndommen varer i generasjoner - del 2

1
.
June
Jun 1
12:00
13:00

Kari Killén fortsetter sitt foredrag med temaet:

Barndommen varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner. Barn som utsettes for omsorgssvikt, rammes ofte av psykiske problemer og atferdsproblemer.

Kari Killén er dr.vphilos,  sosionom, og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring). Hun har forsket på omsorgssvikt siden 1960 tallet. Hun har i mange år undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt.

Spørsmålsrunde: Se siste 20. minuttene av Kari Killén sitt foredrag vil vi konferansieren ta tid til å intervjue Kari og åpne opp for spørsmål fra deltakerne. Også de på stream kan stille spørsmål via chatten til konferansieren i løpet av foredraget.

Lunsj

1
.
June
Jun 1
13:00
14:00

Praksiserfaring på etterforskning av overgrep

1
.
June
Jun 1
14:00
15:00

Foredraget vil presentere erfaringer fra praksisfeltet på etterforskning av overgrep mot barn over en lengre periode. I tillegg vil Friheim trekke fram i foredraget om den teknologiske utviklingen sett opp imot samfunnsutviklingen, og hvilke betydninger dette har hatt for både barn og voksne.

Ivar Friheim er tidligere spesialetterforsker i politiet og har ledet avsnitt for digitalt politiarbeid i Trøndelag. Han har også undervist innen etterforskning av digitale spor ved politihøgskolen i et europeisk samarbeid.

Barns frihet til å utfolde seg, utforske verden og være frie tenkende individer

1
.
June
Jun 1
15:20
16:20

Boken "frihetens øyeblikk" om Abida har gitt oss et innblikk i en dysfunksjonell verden. Historien er en kraftig påminnelse om at vold, tvang og ekstrem kontroll lever i beste velgående, men at det finnes håp og en vei ut. Hvordan kan vi lære av hennes historie? Vi må erkjenne at æresrelatert kontroll og vold eksisterer. Den frarøver enkeltmenneskers rett til å utfolde seg og leve frie liv. Høydal vil snakke om hvordan barn på ulike måter blir frarøvet sine rettigheter ved å snakke om sine erfaringer fra arbeidet med boken om Abida, samt arbeidet med nettbaserte overgrep og «sugardating».

Håkon F. Høydal er en norsk journalist, ansatt i VG. Han har mottatt flere priser, både norske og internasjonale, for sitt virke som dokumentarjournalist. De siste årene har han jobbet særlig mye med saker om nettbaserte overgrep, som podkastserien «Hunting Warhead». I 2022 kom hans første bok "Abida Raja. Frihetens Øyeblikk".

Dag 2 Barnvernkonferansen

2
.
June
Jun 2
8:30
8:30

Velkommen til dag 2 Barnevernkonferansen

Barn med helseutfordringer - Hvem har ansvaret?

2
.
June
Jun 2
8:30
9:10

Barn som hjelpes av barnevernet har ofte helseutfordringer. Noen mye, noen mindre, men som regel trenger de hjelp fra kommunen. Men hvem er kommunen? Hvem har ansvaret? Basert på erfaringer fra tilsyn og annet arbeid hos Statsforvalteren, vil foredraget belyse sentrale forventninger til hvordan kommunenes tjenester skal samarbeide rundt disse barna. Videre vil Alexandersen i sitt foredredrag peke på et underkommunisert, men farlig rettssikkerhetsproblem: når samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene blir «for bra». Øyvind Alexandersen er barne- og ungdomspsykiater og assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Vi bygger stillas rundt barn og unge som har opplevd omsorgssvikt

2
.
June
Jun 2
9:30
10:20

VI har invitert Stillasbyggerne til å holde et innlegg på konferansen. De har et brennende engasjement for at «statens barn» fortjener de aller beste, varmeste og klokeste hjelperne. Vi står på barrikadene for å oppnå helhetlig og koordinerte tjenester. Vi mener at alle hjelpere har et felles ansvar for å strekke oss utover eget mandat og tjenestes begrensning, og vi må ofte ut av «boksen» for å tilpasse hjelpen. Vi må aldri gi opp et barn!

Erfaringsinnlegg: Er beskyttelse alltid til ungdommens beste?

2
.
June
Jun 2
10:40
11:30

Foredragsholderne vil her presentere erfaringer fra et pilotprosjekt med felles institusjon mellom barnvern og psykisk helse

Lunde behandlingssenter er en av to pilotinstitusjoner som startet opp i 2019, hvor barnevern og psykisk helse jobber sammen inne på institusjonen. Dette institusjonstilbudet er ment som et bidrag hvor barn med behov for omsorg utenfor hjemmet og psykisk helsehjelp, skal få samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsevern. Behandlingen drives etter modell fra Dialektisk atferdsterapi (DBT) og Omsorgs og endringsmodellen (OEM). Institusjonen består av ansatte fra både Bufetat og ansatte fra Abup, ved Sørlandet sykehus.

Torunn Aalvik Grostøl er enhetsleder ved Lunde behandlingssenter og ansatt i Bufetat. Line Kysnes Vennesland er prosjektansvarlig for Sørlandet sykehus avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).

Lunsj dag 2

2
.
June
Jun 2
11:30
12:30

Inspirasjonstimen: Den makeløse sosialpedagogen Steffen Sandvær

2
.
June
Jun 2
12:30
13:00

Steffen Sandvær er et navn som er verdt å merke seg. Miljøterapeuten i skolen som kan alle navnene på alle de 400 elevene ved Huseby ungdomsskole. Han kjenner alle og alle kjenner han! Han vil fortelle om sin rolle i skolen og hvorfor det er viktig å senke terskelen mellom skolen og hjelpeinstansene? Det er et stadig økende behov for bredere kompetanse i skolen og det må vi anerkjenne og gjøre noe med. Bli med på et inspirerende og lærerikt foredrag!

Steffen Sandvær er barnevernspedagog. Har erfaring som miljøterapeut og sosialpedagog.

Ungdom, utenforskap og psykisk helse - De unges egne erfaringer

2
.
June
Jun 2
13:15
14:00

Ungdom og psykisk helse er blitt et hett tema i tiden og veldig mange unge står i utenforskap av ulike helsemessige og sosiale utfordringer. Lyk-z & døtre har over mange år arbeidet med unge som sliter. Hva mener de gjenspeiler seg av utfordringer hos unge i dag? Er det samme type psykiske og sosiale utfordringer så melder seg eller har dette endret seg? 

Vi har invitert daglig leder Ingeborg Lykseth til å innlede dette foredraget med å dele noe henne erfaring på området. Deretter vil hun intervjue to ungdommer hun har med seg til å dele erfaringer fra sitt liv i utenforskap, hva som var årsaken til dette og hva som bidro til å komme seg videre.

Lyk- z & døtre sin visjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb.

Avslutningsforedraget med Leo Ajkic

2
.
June
Jun 2
14:15
15:15

Leo er en innovativ, fryktløs og engasjert mediepersonlighet med mange års radio og TV-erfaring. Leo har siden 2010 ledet og bidratt i en imponerende rekke produksjoner innen radio og TV.  

Leos ærlighet, direkte dialog og særegen evne til å formidle latter, varme og gjennomtenkte øyeblikk har samlet oss gjennom programmer som Rus, Uro, Leo og de utstøtte, U-landslaget, Typen Til, Leos reise og Flukt.

For sitt arbeid med Flukt vant han Fritt Ords Hederspris. Serien vant også Beste dokumentarserie på Gullruten, og Leo vant prisen for Beste mannlige programleder. Leo er aktuell som programleder i NRK-podcasten, I dødens spor.

Med en brennende sosial forpliktelse og utradisjonell tilnærming til både de store og små spørsmålene i livet, fortsetter Leo å utfordre normer og flytte grenser.

Tidspunkt

Date

1
.
June
2
.
June
2023
Jun 1
June 2, 2023

Sted

LoCation

Scandic Lerkendal Trondheim

Konferansier

Wenche Waal Hansen

Wenche Waal Hansen er årets konferansier. Hun er utdannet barnevernpedagog. Videreutdanning i sorg, samt sensomotorisk psykoterapi. Har jobbet på barnevernvakta og psykososialt kriseteam i Trondheim siden 2015. Har ellers jobbet mye med barn, ungdom og voksne som har hatt en vond og traumatisk oppvekst preget av omsorgssvikt, incest, vold og rus

Kategorier

Categories

Psykisk helse
Helse og omsorg
Diverse
Utdanning
No items found.

Kjersti Toppe

Barne- og familieminister

Les mer

Kari Killén

Dr.Philos

Les mer

Leo Ajkic

Programleder og journalist

Les mer

Håkon Høydal

Journalist VG

Les mer

Ingeborg Lykseth

Leder Lyk-z & døtre

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023