Skolevegringskonferansen 2024

I samarbeid med:
Event Partners:

En nasjonal konferanse om bekymringsfullt skolefravær og familiesamarbeid. Har barna selv en stemme i dette? Hvilke metoder kan vi bruke for å få en bedre forståelse til å møte utfordringen? Konferansen vil gi oss konkrete verktøy som utgjør en forskjell for barn, unge og deres familier.

Starter
3
.
June
2024
Event start:
June 3, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Barneombudet åpner skolevegringskonskonferansen 2024

3
.
June
Jun 3
10:00
10:30

Fraværet i skolen øker, og det mangler ikke på tiltak som skal få barn og unge tilbake, men hva mener egentlig ungdom selv. Hva gjorde at de selv har slitt med uønsket skolefravær og hva var det som gjorde at de kom tilbake på skolen?

Barneombudet snakket høsten 2023 med en gruppe ungdommer som selv har hatt ufrivillig skolefravær og de har gitt sine innspill til hva de mente var avgjørende for at de kom tilbake på skolen.

Silje Hasle arbeider som seniorrådgiver hos Barneombudet. Hun har jobbet med både psykisk helse, tverrfaglig samarbeid, barnevern, og medvirkning. Det hun har jobbet aller mest med er skole og tilbudet til barn og unge som trenger tilrettelegging.

Slik arbeider utdanningsdirektoratet med bekymringsfullt skolefravær

3
.
June
Jun 3
10:35
11:05

Nye tall viser at fraværet i skolen øker og barn og unge er mindre på skolen. Skolefraværet kan ha store konsekvenser for elevene det gjelder, for familiene og for samfunnet. Det går utover det sosiale og det går utover det faglige hos disse elevene. Et flertall skoleeiere og skoleledere opplever at fraværet har økt de senere årene. Hva kan vi gjøre?

Utdanningsdirektoratet har utredet tiltak for å ta tak i utviklingen. Vi har invitert divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i utdanningsdirektoratet til å presentere direktoratets innsats på dette området.

Hvordan benytter vi oss av elevenes stemmer i utviklingen av bedre læringsmiljøer?

3
.
June
Jun 3
11:20
12:10

Mange elever vil, men kan ikke gå på skolen. Hvordan havnet vi i en så vanskelig situasjon? Utgangspunktet for denne forelesningen er at elevenes fravær bærer viktig informasjon om hvordan man driver skoler i Sverige i dag. Spørsmålet er bare hva skolefravær signaliserer? Hvordan kan man benytte seg av elevenes stemmer i utviklingen av bedre læringsmiljøer?

Sebastian Röhlcke Psykolog fra Magelungen i Sverige.

Barnets vei tilbake til skolen - En suksesshistorie

3
.
June
Jun 3
12:20
13:00

Familier som er rammet av ufrivillig skolevefravær har en historie å fortelle. Hva er årsaken til at dette skjer, og hvordan stiller kommunen opp når problemet har oppstått. Få med deg historien fra pårørende til et barn med skolevegring, om "fallgruver" og feilvalg, men også hva førte til en endring her? Hva bidro til at barnet fant veien tilbake til grunnskolen, og endte med å få toppkarakterer i videregående skole? Hvilken hjelp fungerte og hva burde vi vært foruten?

Pårørende og Advokat; Monica B. Andresen vil fortelle sin historie.

Lunsj

3
.
June
Jun 3
13:00
14:00

Helhetlig og tverretatlig innsats - på lag med familien!

3
.
June
Jun 3
14:00
15:00

Nøkkelen til suksess når barn, unge og familier strever, er ofte godt samarbeid mellom alle involverte tjenester. Hvordan kan vi jobbe best mulig sammen, og få til en koordinert og effektiv innsats? Tema som blir tatt opp i foredraget er:

- Suksessfaktorer -ungdommens og familiens stemme
- Skolen som utviklingsarena - felles forståelse
- Godt tverretatlig samarbeid - komplekse problemer krever komplekse løsningerHvilke tjenester må involveres, og hvordan skape en åpen og konstruktiv prosess?
- En god plan

Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner.

Hvordan arbeider fraværsteamet i Lørenskog kommune?

3
.
June
Jun 3
15:15
16:00

Hva er deres erfaring med tverrfaglig innsats for økt skoleoppmøte?

Fraværsteamet  i Lørenskog startet som en pilot i 2019 og er et tverrfaglig team med representanter fra skolehelsetjenesten, forebyggende psykisk helse (FPH), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), læringsmiljøsenteret (alternativ opplæringsarena) og barneverntjenesten.

Teamet innehar både pedagogisk, psykologisk, helsefaglig og barnevernfaglig kompetanse og er en av suksesskriteriene for å kunne kartlegge og skreddersy tiltak som treffer uavhengig av årsak til fraværet: fagvansker, familiesamspill, utfordringer i foreldrerollen, psykiske vansker, manglende tilrettelegging på skolen.

Mona Skøien Joakimsen og Nina Dalby vil presentere erfaringer fra samarbeidet.

En modell som fungerer! Vollebekk skole har de løst problemet mange skoler sliter med

4
.
June
Jun 4
9:00
10:00

Over hele landet blir et stadig økende antall barn borte fra klasserommet. På Vollebekk skole i Oslo er det ingen elever på barneskolen som har et alvorlig fravær.

Skolen er nemlig en såkalt «nærværsskole», og har siden oppstarten i 2017 hatt et spesielt fokus på å unngå fravær. Tidligere ansatt og nå sosialpedagogisk rådgiver; Silje H. Tjersland har sammen med flere av lederne på skolen utviklet modellen de kaller «nærværsskolen». Modellen blir presentert på konferansen og tar utgangspunktet i 4. områder:

Kunnskap, forebygging, oversikt og tidlig innsats

Back2school - En systematisk intervensjon for å hjelpe barn med å komme tilbake til skolen

4
.
June
Jun 4
10:15
11:00

Formålet med Back2School er å hjelpe barn med problematisk skolefravær tilbake til skolen, og i tillegg hjelpe barnet til å gå regelmessig på skolen slik at eleven trives på skolen. Back2School starter med grundige samtaler med barnet, foreldrene og skolen for å få en felles forståelse av vanskene som gjør det vanskelig for barnet å komme inn og trives i skolen.

Innsatsen er skreddersydd for det enkelte barn, og inkluderer en rekke skolemøter, samt økter med barnet og foreldrene. Avhengig av hvilke problemer det dreier seg om, arbeides det med skolemiljøet, barnets problemer med for eksempel angst eller tristhet, og foreldrenes måte å opptre på.

Behandlingen i Back2School er basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi (KBT). CAT er en terapeutisk metode som fokuserer på å løse konkrete problemer og lære nye ferdigheter. I KAT samarbeider barnet, familien, skolen og terapeuten for å identifisere og løse barnets (og familiens) vansker. Foredraget vil presentere mer om erfaringer, innhold og praktisk gjennomføring av dette programmet.

Programmet er utviklet av professor Mikael Thastum og medarbeidere ved Universitetet i Aarhus.

Positiv atferdstøtte til elever med problematisk skolefravær

4
.
June
Jun 4
11:15
12:00

Mange barn strever med å lære lesing, skriving og matte. Noen barn mislykkes og opplever seg som tapere, og får en negativ holdning til skolearbeid. Det er mange X’er i regnestykket for hva som gir best læring. Kan positiv effektiv atferdstøtte være løsningen for at barn med problematisk skolefravær trives bedre på skolen og i klassemiljøet? 

Håvard Dyvesveen veileder lærere i evidensbaserte strategier i klasserom. Strategiene er utformet som morsomme spill for barna, de er lette å bruke, og har hjulpet mange lærere med å oppnå mer mestring og trivsel i klassemiljøet. Lærere som har brukt strategiene gjennom skoleåret har rapportert om mer konsentrerte elever, høyere læringsutbytte og mindre tid brukt på forstyrrelser og uro.

Paneldebatt: Skolevegring, bekymringsfullt skolefravær og ufrivillig skolefravær - Hvordan kan vi skape et konstruktivt samarbeid innen feltet?

4
.
June
Jun 4
12:15
13:00

Debatten rundt skolefravær kan synes uoversiktlig med et mangfold av forslag til løsninger. Hvordan kan man favne den komplekse bakgrunnen for at elever står i fare for å falle ut av skolen, og skape et konstruktivt og målrettet samarbeid innen feltet? Vi inviterer til debatt om temaet.

I Panelet har vi invitert flere anerkjente foredragsholdere, politikere og forskere på området. Utvikler av Back2school og professor; Mikael Thastum. Divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet; Bjørn Lescher Nuland.

Konferansieren; Marit Tørstad leder debatten.

Lunsj

4
.
June
Jun 4
13:00
14:00

Konferansen avsluttes til lunsj.

Tidspunkt

Date

3
.
June
4
.
June
2024
Jun 3
June 4, 2024

Sted

LoCation

Comfort Hotel Runway

Konferansier

Marit Tørstad

Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
Helse og omsorg
No items found.

Silje Hasle

Seniorrådgiver og jurist

Les mer

Bjørn Lescher Nuland

Divisjonsdirektør

Les mer

Mikael Thastum

Professor, Phd

Les mer

Sebastian Röhlcke

Psykolog

Les mer

Mona Skøien Joakimsen og Nina Dalby

Fraværsteamet i Lørenskog

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ung velferd og psykisk helse - Bestilling av opptak mulig

27
.
May
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
27
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2024

3
.
June
2024
︁
Comfort Hotel Runway
︁
Påmeldingsfrist:
3
.
June
2024
︁
Digital event

Vold og trusler i skolen

11
.
October
2024
︁
Heldigitalt kurs
︁
Påmeldingsfrist:
24
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen

31
.
October
2024
︁
Clarion Hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
29
.
May
2025
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

28
.
November
2024
︁
Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2024

2
.
December
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
6
.
June
2024