Yrkesfagkonferansen 2024

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan blir fremtidens kompetansebehov innen yrkesfag? Hva er høyere yrkesfaglig utdanning og hvordan utvikler den seg? Konferansen vil presentere valg som samsvarer med næringslivets behov, prosjekter, samarbeid og metoder som sikrer gode yrkesfaglige løp, forebygger utenforskap og gir livsmestring i skolen.

Starter
25
.
April
2024
Event start:
April 25, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Åpning av Yrkesfagkonferansen

25
.
April
Apr 25
10:30
11:00

NHO er invitert til å åpne konferansen.

Framtidens Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet

25
.
April
Apr 25
11:00
11:30

Om Norge skal nå klimamålene og lykkes med å realisere planene for etablering av ny industri, er tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse avgjørende. Nye rapporter viser at det stor mangel på denne kompetansen og kunnskapen i Norge.  Hva kan vi gjøre her?

Vi har invitert spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen holde dette innlegget.

Foredraget er ikke bekreftet ennå.

Lunsj

25
.
April
Apr 25
11:30
12:30

Hva er høyere yrkesfaglig utdanning, og i hvilken retning utvikler denne seg?

25
.
April
Apr 25
12:30
13:30

Fagskolesektoren, som nå er definert som høyere yrkesfaglig utdanning, er i en ekstrem vekst. På fem år har antall studenter doblet seg fra 15 til 30 000, og det spås fortsatt sterk vekst. Samtidig finnes det i sektoren ambisjoner om å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning til en parallell søyle til akademisk utdanning, med muligheter for anerkjennelse over nivå 5 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, dvs. på bachelor og etter hvert også masternivå.

Håkon Høst har forsket mye på fagskolesektoren, og har hatt ansvaret for en undersøkelse av fagskolenes samarbeid med arbeidslivet om utforming og dimensjonering av utdanningene. Han reiser spørsmål som:

- I hvilken grad har arbeidslivet innflytelse over fagskoleutdanningene?

- Er fagskolene fortsatt det arbeidslivsnære alternativet? Eller kan utviklingen av denne utdanningstypen til høyere yrkesfaglig utdanning føre til at den heller fjerner seg fra arbeidslivet?

Rett elev på rett plass? Valg som samsvarer med næringslivets behov

25
.
April
Apr 25
13:45
14:15

Å velge studieretning og karrierevalg er både utfordrende og vanskelig.  Hvordan kan skolene gi god veiledning til eleven og som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov?

Nytt prosjekt: Den røde tråden fra ungdomsskole til fullført fagkompetanse

25
.
April
Apr 25
14:30
15:30

Lindesnes kommune og Agder fylkeskommune har startet et prosjekt med klare mål: Flere fullfører yrkesfaglig utdanning og får arbeidslivskompetanse. Her skal det etablere en gjennomgående karriereveiledningsmodell basert på yrkeskompetanse og reflekterende verktøy i arbeidslivsfaget og faget, utdanningsvalg i ungdomsskole, gjennom VGS og til lære i bedrift.

Bakgrunnen for prosjektet er de utfordringene man ser hos elever i risikosonen: Mange slutter på VG2, Heving av lærekontrakt i tidlig fase, mange unge har lite skole- og arbeidslivskompetanse, lite skolenærvær og manglende grunnskolepoeng.

Prosjektet skal implantere kompetanse fra tiltak med skreddersøm som Lindesneslos og Vil og kan, til en universell metodikk som kan anvendes for flere barn og unge. Her skal man Involvere næringsliv og opplæringskontor tidlig i prosessen og med tydelige rolle inn i skolen. Prosjektet skal utvikle en modell som kan implanteres på skoler i hele Agder.

Annlaug Bragdø vil presentere organiseringen, samkjøring av ressurser, implementering og metodevalgene i prosjektet.

Årets lærebedrift

26
.
April
Apr 26
9:00
9:30

Fredrikstad kommune er kåret til årets lærebedrift i 2023. Mye av æren for denne prisen ligger i veldig god rekruttering og oppfølging av lærlinger. Antall løpende lærekontrakter har økt fra 65 til 169 i løpet av de siste ti årene. I juryens begrunnelse framheves det at Fredrikstad kommune oppleves som proaktive, og er tidlig ute når endringer skjer. De ser muligheter og løsninger for lærlingene og er flinke til å tilrettelegge der det er behov. Fredrikstad kommune scorer også meget høyt på lærlingundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, på blant annet trivsel og opplæring.

Vi har invitert Fredrikstad kommune ved lærebedriftskontoret, Ingar Løkkeberg Jansen til å dele arbeidet deres på konferansen.

RØRE prosjektet gir helsefremmede resultater i skolen

26
.
April
Apr 26
9:45
10:30

RØRE - prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene.

I nye læreplaner for skolen er folkehelse og livsmestring tverrfaglig tema som er gjennomgående for de ulike fagene. RØRE-prosjektets arbeidsmåter er gode bidrag for skoler og lærere til å integrere folkehelse og livsmestring i fag og i skolens helhetlige arbeid. Formålet med prosjektet i skolen er at flest mulig elever skal fullføre skolen med de beste resultatene.

Prosjektansvarlig for RØRE i Viken fylkeskommune, Elsie Brenne

Karriereveiledning -et verktøy som viser elever i riktig retning

26
.
April
Apr 26
11:00
11:30

Veldig mange elever er usikker på fremtiden og valg de skal ta. Hva kan vi hjelpe de med? Karriereveiledning kan være verktøyet som bidrar til å få eleven til å se retningen videre. Karriereveiledning handler ikke bare om yrkes- og utdanningsvalg, men også identitetsutvikling og hjelp til å livsmestring.

Jeanine van Halteren jobber som universitetslektor ved OsloMet. Her har hun ansvar for utdanning i karriereveiledning og er tilknyttet Kompetansesenteret for yrkesfag.

Tidspunkt

Date

25
.
April
26
.
April
2024
Apr 25
April 26, 2024

Sted

LoCation

Radisson Blu Hotel Gardermoen

Konferansier

Kategorier

Categories

Utdanning
Arbeid og velferd
No items found.

Håkon Høst

Forsker

Les mer

Arvid Ellingsen

Spesialrådgiver

Les mer

Jeanine Van Halteren

Universitetslektor

Les mer

Annlaug Bragdø

Fagansvarlig

Les mer

Ingar Løkkeberg Jansen

Avdelingsleder

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023- gjennomført

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Demens og aktivitet

8
.
February
2024
︁
Radisson RED Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen "Livsmestring i et nytt land"

14
.
March
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023
︁

Kjønn og identitet

8
.
April
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
12
.
December
2023
︁
Konferansen streames

Yrkesfagkonferansen 2024

25
.
April
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
19
.
January
2024
︁
Konferansen streames

Ung velferd og psykisk helse

27
.
May
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023