Ung velferd og psykisk helse

I samarbeid med:
Event Partners:

Mer informasjon kommer

Starter
27
.
May
2024
Event start:
May 27, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Slampoesi Ungdom åpner

27
.
May
May 27
9:45
10:00

Innledningsvis få noe til å presentere en slampoesi. Slampoesi kollektivet.

Åpning av Ung Velferd og psykisk helse

27
.
May
May 27
10:00
10:45

Hva kan konsekvensene bli for ungdom som vokser opp med vedvarende lav inntekt? Finnes det sammenhenger mellom fattigdom og negative konsekvenser? Hvordan blir unges fysisk og psykiske helse under slike rammebetingelser?

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er sosiolog og ungdomsforsker, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, blant annet som medlem av Lied-utvalget. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Foredraget er ikke bekreftet ennå

Tema: Robushet, psykisk helse og livsmestring hos barn og ungdom

27
.
May
May 27
11:00
13:00

Mange unge i dag trenger hjelp og ber om hjelp i forhold til deres livssituasjon. Deres psykisk helse tilsier at de takler lite motgang, er sensitiv og nærtagende i forhold til andre personer og hjelpeapparat. Hva skal til for at ungdommer skal kunne mestre sine omgivelser på en bærekraftig måte? Bli mer robuste og få en sterkere psykisk helse? Dette handler om livsmestring.

I dette tema vil ulike innledere presentere verktøy, metoder og egenskaper vi trenger i møte med ungdommer står i en vanskelig livssituasjon.

1. PROSJEKTET ROBUST - Tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse. Det er økende grad av stressrelaterte plager blant unge. Opplevelsen av stress er knyttet til krav de møter i skolen og i livet ellers. Prosjektet ROBUST ser blant annet på sammenhenger av å gi kompetanse til ungdommer i gode ferdigheter innen sosial og emosjonell kompetanse, og forventninger om mestring av skolearbeidet.

2. Ungdom med underliggende utfordringer som ikke klarer på knytte seg til fagpersoner. Hvordan arbeider vi med disse unge?

Lunsj

27
.
May
May 27
13:00
14:00

Ungdom og sosiale medier: En av tre ungdommer åpner seg om noe vanskelig på nett

27
.
May
May 27
14:00
14:30

Ungdom og sosiale medier - Hva vet vi om dette tema i forhold til psykisk helse? Folkehelseinstituttet har undersøkt ungdommers erfaringer med å dele noe de selv oppfattet som vanskelig, i sosiale medier. Deling i sosiale medier får mye negativ oppmerksomhet, men er det utelukkende slik at dette er negativt?

Noe spørsmål som vi får svar på er:

-       Hva er risikoen ved å dele vanskelige følelser og hendelser på sosiale media?

-       Kan sosiale media fungere som et støttende miljø for ungdom? 

-       Hvem er det som deler vanskelige hendelser på sosiale media?

-       Kan støtte ved hjelp av sosiale medier  ha potensielle positive effekter for psykisk helse og velvære?

Studien er basert på første del av spørreskjemaundersøkelsen kalt «Livet på sosiale medier» som ble gjennomført på videregående skoler i Bergen i 2020 blant 2000 elever. Undersøkelsen er et samarbeid mellom FHI, Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune.

Nærværsteam i skolen

27
.
May
May 27
14:45
15:15

Når årsaken til avbrutt skolegang ikke nødvendigvis er relatert til faglig mestring eller resultat. Hva er det da som er årsaken? Bodin videregående skole hadde ikke tilfredsstillende systemer for veiledning av disse ungdommene. Ungdommenes utfordringer fremsto i økende grad som mer sammensatte og som krevde at man la til rette for en mer koordinert og tverrsektoriell samhandling.

Etableringen av nærværsteam medførte en endring av praksis der forebyggende arbeid vektlegges sterkt, og der ungdommens behov har større betydning enn eksisterende rutiner. Tidligere var det for stort fokus på at avbrudd skyldtes en «feil» hos individet, mens det i nærværsteamet blir lagt stor vekt på å avklare ungdommens utfordringer og hvordan vi som skole kan se muligheter og organisere tilbudet deretter.

«Jævlig menneskelig og ung»

27
.
May
May 27
15:45
17:00

Sett utenfra, så ser det egentlig ganske bra ut, blant unge..Hvorfor føler vi likevel så mye på angst, skam, tristhet, sinne, sjalusi og ensomhet? Du er ikke bra nok. Burde du ikke vært flinkere? Penere? Tynnere? Fått bedre resultater? Vært snillere? Fortjener du at andre liker deg? Hva hvis andre fant ut hvordan du «egentlig»er? Frykten for å bli avslørt kan få oss til å føle oss helt jævlig -og til å gjøre de jævligste ting.

Få med deg dette populære foredraget om hva som bidrar til å sette oss selv i et vanskelig utenforskap. Samtalen mellom Psykolog Peder Kjøs og Journalisten, influenseren og forfatteren, Ingeborg Senneset vil trekke fram vanskelige og utfordrende spørsmål, men også om det vidunderlige menneskelivet. Det blir humor, varme og innsikt — og helt sikkert «jævlig» gjenkjennelig.

Minoritetsbakgrunn og tilhørighet

28
.
May
May 28
9:00
9:30

Noe om identitetsdanning og tilhøringhet. Innvandrer og utenforskapet. Kultur og identitetsdanning. er utvidet perspektiv. IMDI Innvandrer ungdomperspektivet? Hvordan forankring i majorietsidentiteten

Debatt: Dataspill og psykisk helse

28
.
May
May 28
10:00
11:00

Diskusjonen rundt hvor vidt gaming påvirker oss positivt eller negativt er et høyaktuell tema i møte med ungdom. Ofte kan man se norske media skrive om hvor skadelig spill kan være for barn og ungdom. Er det slik? Eller kan gaming være selve løsningen for utvikling og inkludering? Kan dette være selve muligheten for barn og unge til få muligheten til å realisere sine drømmer inn i noe meningsfullt? Vi inviterer til debatt

Tema som bli drøftet

·      Er gaming et problem? eventuelt når blir dette problematisk?

·      Når gaming blir gambling - Er det noen faresignaler å se opp for her?

·      Fører voldelige spill til at barn og unge blir mer aggressive? 

·      Kan for mye gaming føre til avhengighet?

·      Hvordanpåvirker gaming helsen vår?  

·      Hva kan være positivt med gaming?

·      Hvilke ressurser har en gamer som kan brukes i skole og arbeidsliv?

Vi har invitert sentrale aktører til debatt for å få fram perspektiver rundt aktuelle tema. Inviterte er: Hent inn noen som utvikler spill, spilleavhengighet Norge - aktør.

Psykolog Peder Kjøs leder debatten

Lunsj

28
.
May
May 28
11:30
12:30

Tidspunkt

Date

27
.
May
28
.
May
2024
May 27
May 28, 2024

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Kategorier

Categories

Psykisk helse
Helse og omsorg
Arbeid og velferd
Utdanning
No items found.
Under planlegging ...

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

16
.
October
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
October
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
2
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

AFT konferansen - Rett person på rett plass

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2023

30
.
November
2023
︁
Radisson Red Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Hukommelsesteam konferansen

8
.
February
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
November
2023