Ung velferd og psykisk helse

I samarbeid med:
Event Partners:

Et økende antall unge sliter med psykiske lidelser som angst, depresjon og ensomhet, og mange faller ut av skolen og arbeidsliv. Hva er årsakene til dette? Hvordan kan vi arbeide med denne gruppen unge? Hvordan kan vi bidra til at de blir mer robuste, sterkere i seg selv og bedre i stand til å bære velferdsstaten videre?

Starter
12
.
June
2024
Event start:
June 12, 2024
︁
Heldigital konferanse
Påmelding og priserRegistration and price list

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning

27
.
May
May 27
9:30
10:00

Hver tiende unge person i Norge har ingen jobb og sitter heller ikke på skolebenken. Hvem er disse unge og hva kan vi gjøre? 

NORCE Norwegian Research Centre har gjort en kunnskapsoppsummering om denne gruppen unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (såkalte «NEET»). Foredraget vil oppsummere forskningen og trekke fram noen sentrale problemstillinger og anbefalinger:

Hvem er de unge i NEET-kategorien? Hvorfor oppstår og hvordan opplever de unge den «frakoblingsprosessen» som de har vært gjennom? Hvorfor har ikke systemet fanget opp ungdommene og deres behov—og hvordan kan systemet hemme eller fremme denne frakoblingsprosessen? Hovedtema som vil berøres er blant annet betydningen av sosiale relasjoner og behovet for relasjonell kompetanse i tjenestene.

Vigdis Sveinsdottir er forsker innen psykisk helse og arbeid i forskningsgruppen Arbeidsliv. I sin forskning har Vigdis hatt hovedfokus på unge i risikosonen, og leder NORCE sin satsning på Ungt utenforskap.

Hvor ille er det egentlig?

27
.
May
May 27
10:00
10:45

I dagens unge velferdsamfunn er det et høyt krav på å presentere, en prestasjonskultur. I denne sammenhengen er unge er redd for å underprestere og tror raskt at det er noe galt om de ikke får det til. Du skal få det til og du skal ha det bra heter det. Hvorfor er det er flere som er mer psykisk syk enn før? Kan svaret være at vi kanskje har for høye forventninger til livet, at sykeliggjøringen av normale følelser bidrar til å skape mer psykisk uhelse og utenforskap? 

Foredraget blir gjennomført i en samtale med konferansieren og psykologen; Peder Kjøs

Psykisk helse og livsmestring hos barn og ungdom

27
.
May
May 27
11:00
13:00

Mange unge i dag trenger hjelp og ber om hjelp i forhold til deres livssituasjon. Deres psykisk helse tilsier at de takler lite motgang, blir lett stresset, er sensitiv og utfordrende i forhold til andre personer og hjelpeapparat. Hva skal til for at ungdommer skal kunne mestre sine omgivelser på en bærekraftig måte? Bli mer robuste og få en sterkere psykisk helse?  

Dette foredraget gir oss et innblikk i temaene problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge. Atferdsproblemer er ofte et uttrykk for manglende sosial kompetanse. Foredraget legger vekt på hvordan problemene kan forebygges og reduseres gjennom mestrings- og kompetansefremmende tiltak, med en oppdatert oversikt over forebyggende og problemløsende tiltak.

Lunsj

27
.
May
May 27
13:00
14:00

" Å motivere unge når motivasjonen ikke er der - Om ungdom som takker nei til hjelp og støtte. Hva er kunsten på å forstå seg på den unge og få til en bedre relasjon og dialog?

27
.
May
May 27
14:00
15:30

Hva gjør vi når de unge vegrer seg, ikke ønsker eller ikke videreføre kontakten med oss ​​som fagpersoner? Hvilke strategier har vist seg å være vellykkede i å håndtere disse ungdommene og hva trenger vi å vite om:

Identitetsutvikling

Overgangsperiode

Vendepunktprosesser

Tenåringshjernen og dens tre avdelinger

Dette er et foredrag om å jobbe med den indre kritikeren og den indre bestevennen til de unge for å skape gode forutsetninger for god utvikling og endring. Den mentale Tallriksmodellen presenteres under foredraget og er en modell for å lære de unge å skape kraft for endring.​

«Jævlig menneskelig og ung»

27
.
May
May 27
15:45
17:00

Sett utenfra, så ser det egentlig ganske bra ut, blant unge..Hvorfor føler vi likevel så mye på angst, skam, tristhet, sinne, sjalusi og ensomhet? Du er ikke bra nok. Burde du ikke vært flinkere? Penere? Tynnere? Fått bedre resultater? Vært snillere? Fortjener du at andre liker deg? Hva hvis andre fant ut hvordan du «egentlig»er? Frykten for å bli avslørt kan få oss til å føle oss helt jævlig -og til å gjøre de jævligste ting.

Få med deg dette populære foredraget om hva som bidrar til å sette oss selv i et vanskelig utenforskap. Samtalen mellom Psykolog Peder Kjøs og Journalisten, influenseren og forfatteren, Ingeborg Senneset vil trekke fram vanskelige og utfordrende spørsmål, men også om det vidunderlige menneskelivet. Det blir humor, varme og innsikt — og helt sikkert «jævlig» gjenkjennelig.

Frafall i skolen - tiltakene som forebygger og fungerer

28
.
May
May 28
9:30
10:00

NÆRVÆRSTEAM I SKOLEN

Når årsaken til avbrutt skolegang ikke nødvendigvis er relatert til faglig mestring eller resultat. Hva er det da som er årsaken? Etableringen av nærværsteam på Bodin videregående skole medførte en endring av praksis der forebyggende arbeid vektlegges sterkt, og der ungdommens behov har større betydning enn eksisterende rutiner. Tidligere var det for stort fokus på at avbrudd skyldtes en «feil» hos individet, mens det i nærværsteamet blir lagt stor vekt på å avklare ungdommens utfordringer og hvordan vi som skole kan se muligheter og organisere tilbudet deretter. Tommy Strøm fra Bodin videregående skole vil presentere modellen nærværsteam.

Ungdom og sosiale medier: En av tre ungdommer åpner seg om noe vanskelig på nett

28
.
May
May 28
10:15
10:45

Ungdom og sosiale medier - Hva vet vi om dette tema i forhold til psykisk helse? Folkehelseinstituttet har undersøkt ungdommers erfaringer med å dele noe de selv oppfattet som vanskelig, i sosiale medier. Deling i sosiale medier får mye negativ oppmerksomhet, men er det utelukkende slik at dette er negativt?

Noe spørsmål som vi får svar på er:

-       Hva er risikoen ved å dele vanskelige følelser og hendelser på sosiale media?

-       Kan sosiale media fungere som et støttende miljø for ungdom? 

-       Hvem er det som deler vanskelige hendelser på sosiale media?

-       Kan støtte ved hjelp av sosiale medier  ha potensielle positive effekter for psykisk helse og velvære?

Studien er basert på første del av spørreskjemaundersøkelsen kalt «Livet på sosiale medier» som ble gjennomført på videregående skoler i Bergen i 2020 blant 2000 elever. Undersøkelsen er et samarbeid mellom FHI, Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune.

Debatt: Dataspill og psykisk helse

28
.
May
May 28
10:45
11:30

Diskusjonen rundt hvor vidt gaming påvirker oss positivt eller negativt er et høyaktuell tema i møte med ungdom. Ofte kan man se norske media skrive om hvor skadelig spill kan være for barn og ungdom. Er det slik? Eller kan gaming være selve løsningen for utvikling og inkludering? Kan dette være selve muligheten for barn og unge til få muligheten til å realisere sine drømmer inn i noe meningsfullt? Vi inviterer til debatt

Tema som bli drøftet

·      Er gaming et problem? eventuelt når blir dette problematisk?

·      Når gaming blir gambling - Er det noen faresignaler å se opp for her?

·      Fører voldelige spill til at barn og unge blir mer aggressive? 

·      Kan for mye gaming føre til avhengighet?

·      Hvordan påvirker gaming helsen vår?  

·      Hva kan være positivt med gaming?

·      Hvilke ressurser har en gamer som kan brukes i skole og arbeidsliv?

Vi har invitert sentrale aktører til debatt for å få fram perspektiver rundt dette aktuelle tema.

Psykolog Peder Kjøs leder debatten


Konferansen avslutter til lunsj

28
.
May
May 28
11:30
12:30

Konferansen avsluttes med lunsj

Tidspunkt

Date

12
.
June
12
.
June
2024
Jun 12
June 12, 2024

Sted

LoCation

Webinar

Konferansier

Peder Kjøs

Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge. Som programleder og terapeut på det anerkjente TV-programmet «Jeg mot meg» på NRK1 og gjennom podcastene «Hos Peder» og «God bedring", også distribuert av NRK, har han blitt et svært kjent navn. Han skriver for noen av de største avisene i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner

Kategorier

Categories

Psykisk helse
Helse og omsorg
Arbeid og velferd
Utdanning
No items found.

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Mia Børjesson

Ungdomscoach og inspirator

Les mer

Terje Ogden

Professor

Les mer

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II

Les mer

Ingeborg Senneset

Journalist og sykepleier

Les mer

Magnus Pedersen

Spilleavhengighet Norge

Les mer

Tor-Steinar Nastad Tangedal

Grunnlegger av gamer.no

Les mer

Rune Aune Mentzoni

Psykolog

Les mer

Sjur Hovi

Founder Playwell

Les mer

Line Marie Warholm

Psykolog og forfatter

Les mer

Børge Sivertsen

Seniorforsker, PhD

Les mer

Oppdag mer

︁
Heldigital konferanse

Ung velferd og psykisk helse

12
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
12
.
June
2024
︁
Heldigital konferanse

Skolevegringskonferansen 2024

20
.
June
2024
︁
Webinar
︁
Påmeldingsfrist:
20
.
June
2024
︁
Digital event

Vold og trusler i skolen

11
.
October
2024
︁
Heldigitalt kurs
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen

31
.
October
2024
︁
Clarion Hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2025
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

28
.
November
2024
︁
Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
July
2024
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2024

2
.
December
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2024