Arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering handler om å få inkludert personer og grupper i arbeidslivet. For personer som sliter med redusert arbeidsevne som følge av psykiske vansker, fysiske vansker eller andre typer funksjonsnedsettelser så vil ulike modeller være viktige. Konferanseplassen er opptatt av å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Denne konferansen vil presenterer metodevalg og inkluderingkompetanse som bidrar til dette.

Tid

2
.
December
3
.
December
2021

Sted

Quality Airport hotel Gardermoen

Konferansier

Eliane Bloom

Elaine Bloom har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert coach. Hun er også en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 55 land. Hun står bak podcasten "Karriereveiledning med Elaine", og er fast skribent for E24, hvor hun skriver fagartikler innen karriere og ledelse. Videre er hun også kjent fra "karriereveilederen" fra NRK NettTV.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
2
.
December
9:30
10:00

Åpning av konferansen

Arbeids- og Sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen er invitert til å åpne konferansen Arbeidsinkludering.

Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig blir inkludert i arbeidslivet. Å ha ein jobb å gå til er verdiffult for den enkelte, og for eit bærekraftig samfunn er det avgjørende at flest mulig er i arbeid. Statsråden vil presentere siste nytt rundt denne satsingen.

2
.
December
10:15
10:45

Effekter av Arbeidsinkludering - Hva fungerer?

Hvordan vet vi best på hva som hemmer eller fremmer arbeidsinkludering av ulike målgrupper? Forskningen og praksisfeltet har hatt stor avstand og levd hvert sitt liv. Men nå er situasjonen annerledes. Nav samarbeider med KAI - Kompetansesenter for Arbeidsinkludering, OsloMet for å styrke kompetansen. Jo mer forskningen vet om hvilke tiltak og virkemidler som virker, jo mer treffsikker vil Navs innsats være. Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

Du er vurdert og dømt på få sekunder – hva vektlegger arbeidsgivere ved ansettelser?

Arbeidsgiveren dømmer deg i løpet av få sekunder. For å unngå et dårlig førsteinntrykk som kan forsure hele jobbintervjuet, kan disse tipsene hjelpe deg på veien til drømmejobben. Forsker ved ungdomsseksjonen på Nova, Jon Rogstad har over lengre tid forsket på rekrutteringsprosesser og vil i sitt innlegg gi anbefalinger på hva som skal til for å få jobben. Jon Rogstad er forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA.

2
.
December
12:00
13:00

En hybridmodell som fører til samskapning

I løpet av de siste årene har NAV ansatt jobbspesialister gitt individuell oppfølging i egen regi. Et nytt FoU-prosjekt viser at inkluderingskompetanse kan anvendes og utvikles av langt flere i NAV. Modellen legger opp til at NAV-veiledere i et utvalg brukersaker har tettere arbeidsrettet oppfølging ved mer målrettet og metodisk bruk av mentor enn hva som ellers er vanlig. Øystein Spjelkavik er en anerkjent forsker ved OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Arbeid, helse og inkludering

2
.
December
13:00
14:00

Lunsj Arbeidsinkludering

2
.
December
14:00
14:45

Modell: IPS har god effekt - Spesielt for unge

Mye av kritikken mot Individuell Jobbstøtte (IPS) har vært at deltakerne kommer inn i arbeidslivet der og da, men slutter når jobbspesialistene trekker seg tilbake og oppfølgingen tar slutt. Dette er feil slår den nye forskningen fast. Studie viser at tjenestetilbudet har god langtidseffekt. Det virker særlig godt for de unge, de uten fullført videregående utdanning og de med alvorlige psykisk helse- og rusutfordringer. Professor Silje Endresen Reme har sammen med to andre forskere fra forskningssenteret NORCE arbeidet med denne forskningen i 5. år.


2
.
December
15:00
16:00

Inspirasjonstimen

Nå vil vi presentere praksiseksempler på Arbeidsinkludering.

Kl. 14.00 -14.30 Nordtro ønsker å bli den beste bedriften på Arbeidsinkludering!

Nordtro arbeider med deltakere i AFT både fra småkommunene Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa. Over 80 prosent av deltakerne i Nordtro fikk jobb eller startet på utdanning første halvår etter å ha deltatt på tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Bedriften peker på flere suksesskriterier for at mange deltakere i Nordtro kommer i jobb, blant annet gode samarbeid med arbeidsgivere i regionen og veiledere med bred og solid kompetanse. Fagsjef Vibeke Gamst fra bedriften vil dele erfaringene fra sitt arbeid.

Kl. 14.30 -15.00 Her kommer et til innlegg.........

Inkluderingsprisen 2021 Scandinavian Fittings and Flanges

Vinneren av inkluderingsprisen 2021 forstod viktigheten av inkludering allerede i 1995 da de ansatte en ung uføretrygdet person som ønsket seg en tilnærmet normal arbeidssituasjon.Gjennom sitt engasjement har bedriften bidratt til å bedre forholdene for flere grupper som lett faller utenfor det ordinære arbeidslivet, og de har satt inkludering på dagsorden på en god måte. Selskapet har en klar og tydelig strategi om at de til enhver tid skal ha ca. 20% av arbeidstokken sin rekruttert alternativt. Det er en flott blanding av bakgrunn og diagnoser som er ressurser, og målet med hvert av engasjementene er fast ansettelse. Representanter fra SFF vil presentere bedriften og hvordan de arbeider med inkludering.


3
.
December
9:00
9:45

Modell: Supported Employment - Møte med personer med psykiske helseproblemer - Hvilke barrierer og dilemmaer blir veilederne stilt overfor, og hvordan løses disse?

Ved valg av arbeidsrettede tiltak skal det legges vekt på bistand som best bidrar til at brukerne kommer i jobb. De overordnede prinsippene som ligger til grunn for oppfølgingsmetoden «Supported Employment» har derfor fått en sentral plass. Veilederne ved Nav-kontorene møter imidlertid en rekke utfordringer når de skal etterleve en slik kunnskapsbasert praksis overfor personer med psykiske helseproblemer. Hvilke barrierer og dilemmaer blir veilederne stilt overfor, og hvordan løses disse?

3
.
December
10:00
10:45

Ny forskning på modell: ! Arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming - Nye samarbeidsmåter gir nye muligheter!

Ny forskning gjennomført av forskere ved Universitetet UIT Harstad viser at utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. Nye samarbeidsmetoder kan gi flere utviklingshemmede muligheter til å jobbe på ordinære arbeidsplasser. Når arbeidsgivere, arbeidstakere, frivillige og offentlige aktører samarbeider på nye måter, kan flere komme i arbeid. Sentrale funn i forskningen viser at sosial innovasjon, selvbestemmelse og tett oppfølging på arbeidsplassen øker sannsynligheten for å lykkes med arbeidsinkludering for denne gruppen. Førsteamanuensis Line Melbøe vil presentere mer av forskngen rundt dette temaet.

3
.
December
11:00
12:00

Har vi inkluderingskompetansen ?

Hvordan kan den vanlige arbeidsplassen brukes både som middel og mål for inkludering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet? Foredraget Inkluderingskompetanse vil gi oss noen eksempler på innføring i bruk av metoder for tett samarbeid med arbeidsgivere og arbeidssøkere for å oppnå en vanlig ansettelse. Denne systematikken av metoder og verktøy er kjernen i inkluderingskompetansen. Virksomheter har ikke alltid den kunnskapen som trengs for å tilrettelegge jobber og arbeidsoppgaver for mennesker med store bistandsbehov. Hjelpeapparatets kompetanse og ansvar må derfor rustes opp. Inkluderingskompetanse i bistandsapparatet vil bidra til å styrke motivasjon og mestringsevne, jobbresultat, jobbfastholdelse, karriereutvikling, selvforsørgelse, tilfriskning og livskvalitet.  


3
.
December
12:00
13:00

Lunsj Arbeidsinkludering

Torbjørn Røe isaksen

Statsråd

Les mer

Yngvar Åsholt

Kunnskapsdirektør NAV

Les mer

Silje Endresen Reme

Psykolog og Professor

Les mer

Øystein Spjelkavik

Forsker II

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm